Klub chovatelů loveckých slídičů - Sekce Velššpringršpanělů

Klub chovatelů loveckých slídičů plemeno VELŠŠPRINGRŠPANĚL


!!! Schůze sekce WSS, neděle 11. 3. 2018 !!! 
Motel Velký Rybník, Pelhřimov

Pozvánka a program

Krycí listy vystavené pro rok 2017 pozbývají platnost ke dni 31. 12. 2017, 
po tomto datu je nelze použít. Nevyužité krycí listy vraťte poradkyni chovu.
Upozorňujeme na nové podmínky pro vystavení krycích listů.