Setkání členů sekce velššpringršpanělů

XI. letní sraz chovatelů, majitelů a příznivců WSS, 3. - 6. 8. 2009 Hradec Králové

Letošní sraz se konal ve dnech 3. – 6. 8. 2006 v Hradci Králové. Místo to bylo pro nás známé, ve stejných prostorách jsme se sešli již loni. Organizačně jej opět zajistil ing. Kamil Rind a členové MS Polabská lučina Předměřice nad Labem. Prostory pro postavení stanů a potřebné zázemí zajistil opět ing. Rind v prostorách Jubilení Svojsíkovy klubovny v Hradci Králové – Kuklenách. Sešlo se celkem 28 dospělých, 10 dětí, 19 velššpringršpanělů, 1 jezevčík drsnosrstý a 1 anglický kokršpaněl.

Po mnoha letech nám snad poprvé nepřálo počasí, celý sraz úplně propršel. Snad až na pár okamžiků nás stále provázel hustý a vytrvalý déšť. Atmosféru srazu to však nijak výrazně nenarušilo. Měli jsme dobré zázemí, kde byla možnost usušení. Proto jsme se i přes „psí“ počasí věnovali výcviku. Ve čtvrtek odpoledne se začali sjíždět první účastníci a začalo stavění stanů. Večer pak byl věnován diskusi o nových zkušebních řádech. JUDr. Hotař jako zkušený rozhodčí z výkonu objasnil změny. O chutnou večeři se tentokrát postaral oslavenec - pan Karel Pospíšil. Tento tradiční účastník všech srazů oslaví v říjnu významné životní jubileum. Všichni mu gratulujeme a přejem do další let jen to nejlepší.

Páteční dopoledne bylo věnováno polním disciplínám – jak už bývá zvykem, rozdělili jsme se na dvě skupiny podle stupně výcviku. Měli jsme k dispozici dostatek zvěře různé velikosti a tak i mladí pejsci měli možnost vyzkoušet si, jaké to je nosit zvěř. Po obědě, který připravili v restauraci Cejnarka, jsme se přesunuli na práce vodní. Po celou dobu srazu nás mile překvapoval dostatek zvěře na všech lokalitách, které jsme navštívili. Většina psích účastníků měla možnost i několikrát prohnat zajíce. Promáčení jsme se vrátili ke stanům a tam nás již čekala vynikající večeře – krůta na grilu, kterou připravil pan Rind. Večer proběhl ve znamení hovorů o našich čtyřnohých kamarádech.

Sobotní dopoledne bylo věnováno lesní práci. Všichni si mohli vyzkoušet práci na barvě, šoulačku, odložení, nahánění atd. Pozornost byla znovu věnována přinášení. Výborně jsme poobědvali opět v restauraci Cejnarka a promoklí jsme pak pospíchali do klubovny. Po nezbytném sušení jsme se chvíli věnovali problematice úpravy srsti. Prozrazeny byly mnohé „finty“ jak s naložit s neposlušnou srstí. Zájemci si mohli svého pejska nechat upravit. V 16 hodin pak byla zahájena schůze sekce. V průběhu schůze probíhala ve venkovních prostorách tradiční střelecká soutěž v kategorii děti. Všechny děti se nadšeně zúčastnily a odnesly si drobné ceny. Závěr schůze patřil i oficiálnímu ukončení srazu, poděkovali jsme ing. Rindovi za jeho uspořádání. Večer opět patřil společnému posezení a povídání o našich čtyřnohých miláčcích. Pro zpestření proběhla opět střelecká soutěž, tentokrát v kategorii ženy, o ceny skutečně nevšední.

Do nedělního rána setrvala již jen hrstka účastníků. Většina promáčených lidí i psů odjela v sobotu večer. Počasí vždy ve výrazné míře ovlivní úspěšnost akce.

Na závěr děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci srazu. Jmenovitě ing. Rindovi, který byl duší celé akce, panu Duškovi, který nás ochotně provázel honitbou, a všem členům MS Polabská lučina Předměřice nad Labem za zapůjčení krásné honitby. Poděkování patří všem zúčastněným, neboť každý se svým způsobem zasloužil o příjemný průběh srazu. Příští rok v Újezdu u Černé Hory na shledanou!


Ing. Dana Bouzková
vedoucí sekce WSS