Zápis ze schůze sekce WSS z 28. 10. 2007; Česká Třebová, restaurace Křib
Program:
 1. Zahájení
 2. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze sekce
 3. Informace z výboru KCHLS + klubové akce 2008
 4. Zpráva poradce chovu za rok 2007
 5. Zpráva vedoucí sekce za rok 2007 + akce sekce 2008
 6. Konference KCHLS 2008
 7. Stanovení nových chovných podmínek
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

Přítomno: 24 členů sekce a 5 hostů

Omluveno 16 členů sekce: p. Procházka, p. Dvořák, Ing. Přibáňová, p. Všetula, p. Mikula, pí. Tinglová, Ing. Janečka, Ing. Chroust, p. Juřík, p. Ferdan, pí. Novotná, pí. Šimerdová, p. Komárek, Mgr. Jana Janeková, MUDr. Lúdovít Janek, p. Bednaříková

Schůze byla zahájena v 11 hodin.

1. Zahájení

2. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze sekce - Ing. Pospíšilová + JUDr. Hotař

3. + 4. Informace z výboru KCHLS + klubové akce 2008; zpráva poradce chovu

Ing. Pospíšilová informovala o výstavách:

KV KCHLS - 31. 5. 2008, Konopiště, rozhodčí pro WSS: Frank White (GB) - chovatel WSS

SV KCHLS - 7. 9. 2008, Brno-Žebětín, JK Eliot, rozhodčí pro WSS: David Shields (GB)

Tato výstava se opět uskuteční za spolupořadatelství sekce WSS. Vzhledem k zajímavým rozhodčím apelovala na co možná nejvyšší účast.


JUDr. Hotař:

5. Zpráva vedoucí sekce za rok 2007 + akce sekce 2008 - Ing. Pospíšilová

Zpráva bude kompletně otištěna ve Zpravodaji 2/2007.


Plán akcí 2008:

6. Konference KCHLS 2008 - JUDr. Hotař

7. Stanovení nových chovných podmínek - Ing. Pospíšilová

8. Diskuse

p. Holík Ing. Pospíšilová p. Soukup

9. Usnesení

 1. Schůze sekce schvaluje:
  1. program schůze,
  2. volbu návrhové komise (Mgr. Konečná, Ing. Rind, Ing. Cihlář),
  3. zprávu o plnění úkolů z minulé schůze sekce,
  4. přednesené zprávy,
  5. delegáty na konferenci KCHLS, jaro 2008 (Ing. Pospíšilová, Ing. Zemánek, p. Šilberger; náhradník JUDr. Hotař),
  6. nové chovné podmínky - viz. samostatné zveřejnění ve Zpravodaji 2/2007 a na webu sekce.
 2. Schůze sekce pověřuje:
  1. JUDr. Hotaře, aby vznesl na výboru KCHLS požadavek sekce na poměrné zastoupení skupiny plemen slídičů na klubových zkouškách z výkonu
Usnesení bylo schváleno všemi hlasy přítomných členů sekce (24).

Schůze sekce byla ukončena v 15 hodin.

Zapsal: Ing. Zemánek