Krátká zpráva poradce chovu velššpringršpanělů k 10. 10. 2005

Od 1. 1. 2005 jsem vystavil 16 doporučení ke krytí. Uskutečnilo se celkem 13 krytí. Zaregistrováno bylo 14 vrhů. Z nich se narodilo 94 štěňat (48 psů a 46 fen). Zapsáno bylo 82 štěňat, z toho 46 psů a 36 fen. Nadpočetných vrhů bylo 5 (2 x 8 štěňat, 3 x 7 štěňat). Ve dvou případech feny nezabřezly. Poplatky za nadpočetná štěňata, za vystavení DK a za krytí byly uhrazeny a doklady jsou založeny.

V letošním roce byl o štěňata poměrně velký zájem. V současné době registruji pouze jeden narozený vrh. Krytí v poslední době nemám hlášeno žádné.

Od počátku roku bylo uchovněno celkem 5 fen. Podle informací očekávám v nejbližší době zaslání podkladů pro uchovnění dvou fen a jednoho psa. Pokud jde o úbytek, tak bylo 10 fen z evidence vyřazeno po dovršení 8 let věku a jedna fena uhynula v době odchovu štěňat.

V posledním období bylo na DKK vyhodnoceno 8 fen a 4 psi. U všech jedinců byl pozitivní nález (viz pozitivní nálezy DKK). Celkově již bylo vyhodnoceno 219 jedinců, z nichž bylo 76 s pozitivním nálezem (50 fen a 26 psů). Dlouhodobým sledováním vyhodnocení DKK bylo zjištěno, že od počátku do současné doby nemohlo být na základě pozitivního vyhodnocení uchovněno pouze 11 jedinců, z toho 10 fen a 1 pes, kteří měli nálezy vyšší než stupeň2.JUDr. Bohumil Hotař

poradce chovu